Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Силерге байырым чедирдим!

Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Силерге байырым чедирдим! 1 Мая 2018
Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым, кожуунувус ажыл-ишчи чону!!!
Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Силерге байырым чедирдим!
Чылдың дөрт эргилдезиниң чымыштыг үези - час. "Частың чаңгыс хүнү чылды чемгерер" деп ханы уткалыг үлегер домаавыс май айның хонуктары чымыштыг ажыл-ишчи бачым үени чугаалап турар. Май 1-ниң байырлалын "Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы" деп адаанының ужуру-даа ол. Ынчангаш, хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым, дыштаныр хүннерни хилис эрттирбейн картошка, ногааны олуртуп, тараа, сиген шөлдерин белеткеп, суг бугаларын арыглап, бок-күзүрүмүвүстү аштап, чурттап олурар оран-девискээрлеривисти чаагайжыдаалыңар!
Силерге байырлал таварыштыр өг-бүлеңерге кежик-чолду, тайбыңны, кадыкшылды күзедим.

Хүндүткел-биле,
кожуун чагыргазының даргазы Рустам ЧУДААН-ООЛ.

МАЙ 1-БАЙЫРЛАЛЫ #тыва #тува #улугхем #май1 #праздниквесныитруда

|Версия для печати|

Возврат к списку