Хөккей маргылдаазы

8 Марта 2016
Дыштанылга хүннеринде Ийи-Талга хөккей маргылдаазын организастап эрттирген. Аңаа Ийи-Талдан хоочуннар, аныяктар, школачылар командалары база Чеди-Хөлден спортчулар киришкен. Солун оюннуң түңнелинде Ийи-Талдың 2ң хардан өрү назылыг ойнакчылар командазы бирги черни, Чеди-Хөлдүң командазы ийиги черни, 3-4-кү черлерни Ийи-Талдың аныякятар база школачылар командалары ээлээн. Кожуун чагыргазының даргазы М.К.Анай-оол спортчуларга байыр чедирип, Хүндүлүг бижиктерни, медальдарны, акша шаңналдарын тывыскан.

Улуг-Хем солуну

|Версия для печати|

Возврат к списку