AAA

Монгуш Айдын Моол куруненин Улаангом хоорайга болуп эрткен хурештерге дендии шыырак деннелге хурешкеш, торээн Тывазынын адын бедик тудуп "Увс аймактын ЧААН могези" деп хундулуг атка толептиг болган.

18 Сентября 2017

|Версия для печати|

Возврат к списку